Fisioteràpia de l’esport

La fisioteràpia de l’esport tracta totes aquelles lesions generades per la pràctica esportiva tant a nivell amateur com professional.

Cada cop es prescriu més l’exercici com a mesura bàsica per millorar la qualitat de vida. L’esport es practica a totes les edats i a tot els nivells, buscant mantenir un estat òptim de salut.