El Centre de Fisioteràpia Esport i Salut recollirà les dades de caràcter personal necessàries per la correcta atenció de manera adequada, pertinent i no excessiva, destinada exclusivament a la finalitat mèdica del teu cas en concret. En conseqüència i en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es manifesta amb caràcter general que:

  • Les dades recollides mitjançant formularis, manuals o no, fax, correus electrònics o altres vies seran destinats única i exclusivament, a les finalitats indicades en els documents que l’usuari hagi pogut facilitar.
  • L’usuari tindrà dret a accedir, cancel·lar i modificar les dades que hagi proporcionat.
  • No contactarem amb vosaltres excepte que sigui estrictament necessari per al servei requerit.
  • No utilitzarem les vostres dades amb fins comercials.
  • En el lloc web del Centre de fisioteràpia Esport i Salut no s’utilitzaran cookies, excepte en els casos en els quals sigui necessari millorar l’ús o l’accessibilitat o navegació per les pàgines web. Es garanteix que no s’utilitzaran aquests mecanismes o similars per a recaptar informació addicional de l’usuari.

Tota la informació de caràcter personal registrada en el Centre Fisioteràpia Esport i Salut s’emmagatzema en els fitxers inscrits a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Informem que en qualsevol moment pots exercitar el teu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les teves dades personals incloses en els nostres fitxers, dirigint-te a: Centre de Fisioteràpia Esport i Salut. C/ Estornell 3 , local 6  08186 Lliçà d’Amunt